Tag Archives: Kitap Özeti

İş Yaşamında Stres – İnayet Pehlivan (Kitap Özeti)

En büyük stresi, içine düştüğümüz durumu kontrol etmek, etkilemek ya da değiştirmek için kendimizi güçsüz hissettiğimizde ya da böyle olduğuna inandığımızda; yani kontrol altına almaya hazırlıklı olmadığımız, beklenmedik durumlarda duyarız. Bir çok uzman, stresi bedenin her türlü stres yapıcı etkiye karşı gösterdiği tepki olarak tanımlar. Stresle ilgili yapılan ilk çalışmalarda stres, insan davranışının bir boyutu olarak ele alınmış… Read More »

Jack Welch Ve General Electric Yolu – Robert Slater (Kitap Özeti)

1980’de Welch’in General Electric adlı firmayı almasından bir yıl önce, şirket çok iyi kazanıyordu ya da çoğu insan böyle düşünüyordu. 1,5 milyar doları kar olmak üzere 25 milyar dolarlık satışı vardı ve ülke çapında işletme okullarının kullandığı yöntemle ilgili popüler ders kitaplarının bir çoğu onu örnek bir organizasyon diye nitelendiriyorlardı.