Kitap Özeti

İş Yaşamında Stres – İnayet Pehlivan (Kitap Özeti)

En büyük stresi, içine düştüğümüz durumu kontrol etmek, etkilemek ya da değiştirmek için kendimizi güçsüz hissettiğimizde ya da böyle olduğuna inandığımızda; yani kontrol altına almaya hazırlıklı olmadığımız, beklenmedik durumlarda duyarız.

Bir çok uzman, stresi bedenin her türlü stres yapıcı etkiye karşı gösterdiği tepki olarak tanımlar. Stresle ilgili yapılan ilk çalışmalarda stres, insan davranışının bir boyutu olarak ele alınmış ve temel olarak “distress – yıkıcı stres” ve “eustress – yapıcı stres” olarak ikiye ayrılmıştır.

0

Jack Welch Ve General Electric Yolu – Robert Slater (Kitap Özeti)

ge-logo1980’de Welch’in General Electric adlı firmayı almasından bir yıl önce, şirket çok iyi kazanıyordu ya da çoğu insan böyle düşünüyordu. 1,5 milyar doları kar olmak üzere 25 milyar dolarlık satışı vardı ve ülke çapında işletme okullarının kullandığı yöntemle ilgili popüler ders kitaplarının bir çoğu onu örnek bir organizasyon diye nitelendiriyorlardı.

0

Başarılı Toplantı – Gisela Hageman (Kitap Özeti)

Başarılı Toplantı isimli kitapta başarılı bir toplantının nasıl yapılacağı ve başarılı bir toplantı yapmak için nasıl hazırlanılabileceğine dair bilgiler verilmiştir. Bu kitapta bahsedilen; toplantılarda hitap, kurallar ve düzen, kürsüde davranış, çeşitli toplantılar, görsel malzeme ile ilgili sanatlar ve kontrol listeleri konularını aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz.

0

Altı Şapkalı Düşünme Tekniği – Edward De Bona (Kitap Özeti)

alti-sapkali-dusunme-teknigiYaratıcı düşünme tekniklerinin doğrudan öğretimi konusunda uluslar arası bir otorite olan yazar, insanlar faydalansın diye düşünme teknikleri üretmiştir. Aslında burada açıklanan her şeyi bilmekteyiz ama bunları bir teknik olarak uygulamaktan kaçınmakta, ya da yanlış uygulamaktayız. Öncelikle şunu bilmeliyiz: Bir düşünür gibi davranırsak; gerçekten bir düşünür olur çıkarız.

Yazar, altı şapkalı düşünme tekniğini kısaca şu şekilde anlatmaktadır.

0

İşletme Fakültesinde Öğretilmeyenler – Paul B. THORNTON (Kitap Özeti)

İş dünyasının kendine özgü kuralları olduğu, işlerin teoriden çok pratik tecrübelerle yapılmasının istendiği, neyin yapılması gerektiğini bilmenin nasıl yapılması gerektiğini bilmekten farklı olduğu gerçeğinden yola çıkan kitap başarılı olmuş yöneticilerden çıkartılan derslerden oluşmaktadır. Bu dersler 36 adet olup 9 adet konuda incelenmiştir.

0