Menü Kapat

Çağrı Merkezlerinde Turnover (Çalışan Devir Hızı) (Video)

En kritik çağrı merkezi performans ölçütlerinden birisi de turnover, yani çalışan devir hızıdır. Turnover (Çalışan devir hızı) bir dönem içerisinde işten ayrılan çalışan sayısının o dönemdeki ortalama çalışan sayısına bölünmesi ile bulunur. Dolayısıyla çalışanlarınızın şirkete bağlılığı ve işten ayrılma sıklığını gösteren bir rasyodur. Bu videomda turnover hakkında detaylı bilgilere ve turnover’a etki eden faktörlere ulaşabileceksiniz.

0
Lütfen Paylaşın

Bu yazılara da göz atın...