Stratejik Planlama Eğitimi

Amacı Eğitim sonunda

 • Strateji kavramının
 • Sigortacılıkta stratejik planlama ve öneminin
 • Şirketin misyon ve vizyonuna yönelik aksiyonların belirlenmesi için önemli hususların
 • Şirket Analizleri ile rakip analizleri konusunda bilgi verilmesinin
 • Planlama ve Performans kriterlerinin belirlenmesi, bu kriterlere uygun ölçümler hakkında bilgi verilmesinin
 • Stratejik planlama ile iç süreçlerin iyileştirilmesinin
 • Çalışan hedeflerine stratejinin yansıtılmasının

Katılımcılara aktarılması ve bu sayede katılımcıların kurumlarına daha yüksek bir katkı sağlamaları hedeflenmektedir.

İçeriği
 • Strateji Nedir?
 • Strateji’nin Önemi
 • Şirket vizyon ve misyonuna paralel hedef ve aksiyonların belirlenmesi
 • Planlama nasıl yapılır?
 • Performans Ölçümleme Göstergeleri, Ölçüm Yapmak
 • Dış Çevre Analizi, rakiplerden farklılaşma
 • İç süreçlerin iyileştirilmesi.
 • Çalışan hedeflerinin şirket stratejisiyle paralel belirlenmesi
 • Uygulama
Hedef Kitle Stratejik Planlama birimi çalışanları, planlama ve strateji belirleme sorumluluğuna sahip sigorta sektörü çalışanları, uzman uzman yardımcısı, yönetmen ve orta düzey yöneticiler.
Eğitmen Fergül Guyard – Can Demirağ
Tarih 17 Şubat 2016 / 10:00 – 17:00
Yer TSEV (Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı) / Maçka Cd. No:37 İstanbul, 34367 Türkiye (Harita)
Başvuru Şu anda bu konuda açık bir eğitim bulunmamaktadır. Talep etmek ve yeni eğitim tarihleri hakkında bilgi almak için TSEV ile bağlantıya geçmenizi rica ederim.