Operasyonel Verimlilik Eğitimi

Amacı Eğitim sonunda katılımcılarca

 • Çağrı merkezi ve Operasyon gibi tekrarlayan iş süreçlerine sahip departmanların işleyişlerinin ve teknolojilerinin anlaşılması
 • Operasyonel verimlilik kavramının ve faydalarının anlaşılması
 • Mevcut sistemlerin ne şekilde iyileştirilebileceği konusunda fikir sahibi olunması
 • Teknolojik ya da süreçsel geliştirmeler ile nasıl verimlilik sağlandığının anlaşılması
 • Raporlama süreçlerinin otomatize edilmesinin önemi hakkında fikir sahibi olunması
 • Operasyonel verimlilik ile iş süreçlerinin daha etkin hale getirilmesi konusunda bilgi sahibi olunması

hedeflenmekte olup katılımcıların eğitim sonunda çalıştıkları kurumlara daha yüksek bir katkı sağlamaları hedeflenmektedir.

İçeriği
 • Çağrı Merkezi ve Operasyon birimi faaliyetleri
 • Operasyonel verimlilik nedir? Faydaları nelerdir?
 • Süreç İyileştirmeleri
 • Teknolojik İyileştirmeler
 • Raporların Otomasyonu ve faydaları
 • Hayatımızın içinden Operasyonel Verimlilik
 • Uygulamalı Örnekler
Hedef Kitle Şirket süreçlerinde verimlilik ve iyileştirmelerle ilgilenen, daha düşük maliyet ile daha çok çıktıya ulaşmak isteyen sigorta sektörü çalışanları, uzman, uzman yardımcısı, yönetmen ve orta düzey yöneticiler.
Eğitmen Fergül Guyard – Can Demirağ
Tarih 03 Mart 2016 / 10:00 – 17:00
Yer TSEV (Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı) / Maçka Cd. No:37 İstanbul, 34367 Türkiye (Harita)
Başvuru Şu anda bu konuda açık bir eğitim bulunmamaktadır. Talep etmek ve yeni eğitim tarihleri hakkında bilgi almak için TSEV ile bağlantıya geçmenizi rica ederim.