Bilanço Tahlili

By | 1 Haziran 2009

analizBilançonun tahlili, finansal yönetici için çok önemlidir. Finansal yöneticinin, firmanın borçlanma politikası, alacaklarının tahsilinde uygulaması gereken yöntem, stoklara yapabileceği yatırım konusunda yararlanacağı bir enstrümana sahip olması gerekir. İşletme yöneticileri, karar alma, planlama, kontrol fonksiyonlarını daha etken bir şekilde yürütebilmek; sermayedarlar ve ortaklar, işletmenin kârlılığı, faaliyet sonuçları, yatırımın emniyeti, işletmenin gelecek döneme ait kazanma gücü hakkında açık ve sağlam bilgiler alabilmek için bilanço tahlillerini kullanırlar.  Özellikle kredi konularında bankalar, yatırım kararlarında gerek yöneticiler gerekse ortaklar, kamuoyu ve hatta bazen Devlet bile işletmelerin gelişme durumlarını ve gelecekteki muhtemel durumları hakkında oldukça tutarlı ve güvenilir bilgiler edinmek istemektedir. Bu tür bilgilerin doğru ve dürüst olarak hazırlanıp  ilgili kişilere sunulması ancak mali tablolar tahlili ile mümkündür.

2007 Kasım ayında yazmış olduğum “Bilanço Tahlili” konulu çalışmamı sizlerle paylaşıyorum. Bu yazının tamamı PDF formatındadır. İndirmek için tıklayınız.

İçindekiler

1 GİRİŞ

2 VARLIK YAPISININ TAHLİLİ:

2.1 DÖNEN VARLIK YAPISINI BELİRLEYEN FAKTÖRLER

2.1.1 Kasa ve Bankalardaki Mevduatı Belirleyen Etkenler:

2.1.2 Alacakları Belirleyen Etkenler:

2.1.3 Stokları Belirleyen Etkenler:

2.2 VARLIK YAPISININ TAHLİLİNİN YAPILMASI

3 SERMAYE YAPISININ TAHLİLİ

3.1 Kısa Vadeli yabancı Kaynakların Yapısını Belirleyen Etkenler:

3.1.1 Bankalara Borçları Belirleyen Etkenler

3.1.2 Satıcıya Borçları Belirleyen etkenler:

3.1.3 Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynakları Belirleyen Etkenler:

3.2 Uzun Vadeli Yabancı Kaynakları Belirleyen Etkenler:

3.3 Öz kaynakları Belirleyen Etkenler:

3.4 Sermaye Tahlilinin Yapılması

4 VARLIKLA SERMAYE BAĞINTISININ TAHLİLİ

4.1 Varlıkla Sermaye Bağıntısını Belirten Başlıca Rasyolar

4.1.1 Dönen Varlıkla Kısa Vadeli Yabancı Kaynakların (Borçların) Bağıntısı (Likidite Rasyosu):

4.1.2 Duran Varlıkla Özkaynak ve Uzun Vadeli Yabancı Kaynakların Bağıntısı (Yatırım Oranı):

4.1.3 Özkaynaklar ile Tüm Varlığın Bağıntısı (Öz Sağlamlık Rasyosu):

4.1.4 Dönen Varlık ve Duran Varlıkla Tüm Sermayenin Bağıntısı:

4.1.5 Tüm Varlıkla Özkaynak Bağıntısı (Özkaynak Katsayısı):

5 Sonuç

6 Kaynakça

Yazan: Can Demirağ

Bir Yorum Yazın